Tomasz Motyl
Przewodniczący Rady Programowej
Prof. dr hab. Witold Abramowicz
Honorowy Przewodniczący Rady Programowej, Kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Norbert Biedrzycki
McKinsey Digital Vice President, McKinsey & Company
Piotr Buszka
Piotr Buszka, Współzałożyciel, Innect
Jerzy Kalinowski
Partner, Szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej
Michał Możdżonek
Ekspert ds. IT
Patrycja Sass-Staniszewska
Prezes Zarządu, Izba Gospodarki Elektronicznej
Borys Stokalski
Prezes, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Piotr Zesiuk
Wiceprzewodniczący Rady Programowej, Prezes Zarządu MM Conferences S.A.