Kwestie merytoryczne i współpraca

Aneta Pernak
Wiceprezes Zarządu
+48 22 379 29 18
+48 791 989 886
a.pernak@mmcpolska.pl
Kwestie merytoryczne

Sylwia Gliwa
Senior Project Manager
+48 22 379 29 43
+48 791 989 883
s.gliwa@mmcpolska.pl
Uczestnictwa

Jacek Fryszkowski
Starszy Specjalista ds. sprzedaży
+48 22 379 29 57
j.fryszkowski@mmcpolska.pl
Media

Joanna Bonikowska
Junior Project Manager
+48 22 379 29 58
j.bonikowska@mmcpolska.pl