Najważniejszym know how współczesnego biznesu jest wiedza o tym jakie dane posiadamy, jak je rozumieć oraz jak wykorzystać je biznesowo. Informacja niezmiennie stanowi podstawowy i kluczowy zasób gwarantujący funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa. Wielkie Wolumeny Danych są wyzwaniem, ale także szansą na wykorzystanie wielu danych, które są generowane zarówno poprzez społeczeństwo, administrację jak i biznes.

Wyścig w konkurencyjnym środowisku wymaga zdolności pozyskiwania, analizowania i  łączenia danych z różnych źródeł. Konieczność nadążania za oczekiwaniami klienta, wskazanie trendów, przyzwyczajeń i oczekiwań które analizować można w czasie rzeczywistym wymaga kompleksowego podejścia do systemu zarządzania danymi. Big Data stanowi klucz do sukcesu nowoczesnej firmy i podnoszenia jej konkurencyjności w dynamicznie zmiennym środowisku biznesowym. U podstaw powodzenia stosowania tego typu rozwiązań leży idea (pomysł), talent – zrozumienie tego, co chcemy osiągnąć oraz dobranie odpowiedniej platformy produktowej.

Jak pozyskać dane? Gdzie je kupić? W jaki sposób optymalnie przeanalizować? I ostatecznie, w jaki sposób wyciągnięte z analizy wnioski skutecznie wdrożyć i wykorzystać do budowania przewagi kompetencyjnej? Kluczem do rozwiązania tych i innych zagadnień jest Big Data.

Big Data jest odpowiedzią na jeden z najważniejszych tematów biznesowych w regionie, jakim jest możliwość użycia danych, komunikowaniu urządzeń różnego typu a także utworzenia ekosystemu produktów i usług.

Wydarzenie stanowi unikalne, prestiżowe i ugruntowane na rynku spotkanie najważniejszych przedstawicieli każdego sektora biznesu, administracji rządowej i samorządowej, mediów i nauki. Tworzy zarazem unikalną możliwość konfrontowania i wymiany doświadczeń z ekspertami zajmującymi się tą specyficzną i niezwykle rozwojową częścią działalności nie tylko w obszarze Big Data, ale także krajowego i międzynarodowego rynku, praktycznego wykorzystania technologii i rozwiązań. To strategiczne spotkanie już na stałe wpisało się w biznesowe kalendarze, gromadząc najważniejszych przedstawicieli reprezentujących obszar pomysłu, wiedzy i technologii największych firm krajowych i globalnych wszystkich sektorów biznesu. Jest także doskonałą okazją do nawiązania i zacieśnienia relacji biznesowych dla wszystkich liderów, którzy chcą wyznaczać kierunki rozwoju.


Michał Pieprzny, Dyrektor Zarządzający, Loyalty Partner Polska
Big Data CEE Congress to doskonałe miejsce do dyskusji na temat zachowań klientów. Tu spotykają się wysokiej klasy eksperci i decydenci mający realny wpływ na kształtowanie rynku. Wysoka wartość merytoryczna wydarzenia, wymiana poglądów i doświadczeń pozwalają lepiej zrozumieć motywacje zakupowe i w efekcie jeszcze bardziej dopasować produkt czy usługę do potrzeb konsumentów.


Tomasz Misiak, Prezydent Rady Nadzorczej, Work Service
Wydaje się, że dyskusja na temat Big Data jest jedną z najważniejszych ekonomicznych dyskusji, która w tej chwili dzieje się w Polsce. Wielkie Dane to przyszłość analizy, przyszłość wielu biznesów, przyszłość systemów rekrutacji, sprawdzania tego, czego oczekują klienci


Artur Waliszewski, Regional Business Director CEE, Google
Jestem zbudowany Kongresem, przede wszystkim tym jak dużo tutaj było bardzo pozytywnych pomysłów na to, jak za pomocą analizy danych, docierania do prawdy płynącej z danych możemy zmieniać świat na lepsze miejsce i jak wiele ciekawych, istotnych problemów możemy rozwiązać dzięki temu.


Piotr Kwiatkowski, Prezes Zarządu, TNS Polska
Myślę, że możliwość skonfrontowania się z całą złożonością problematyki wiążącej się z BIG DATA to jest jedna z ważnych wartości tej konferencji.


Aleš Bartůněk, Dyrektor Generalny na Polskę i Kraje Bałtyckie, IBM
The solutions built on Big Data and Analytics are being created around us. The result will bring a significant market shift of what at first looks like very small steps, small adjustments. We need to follow and forecast changes, as data becomes indispensable in more and more industries.


Stephen Brobst, Chief Technology Officer for Teradata Corporation
The focus on Big Data is very important across multiple industries. If you want to compete effectively you have to be able to use data in more sophisticated way than just reporting. So I think it’s great to gather the community together and have this sort of exchange of ideas on emerging techniques and how to get value from Big Data, how to cultivate organizations and skill sets within organizations to get the most out of big data assets


Cosmas Zavazava – Chief of Department, Project and Knowledge Management, International Telecommunication Union
A national event such as the Think Big CEE Congress is very important for a country and for industry, because it is a multi-stakeholder conference and brings together representatives from the public sector, academia, industry, and the general public.


Grzegorz Bartler, Business Intelligence Department Director, Polkomtel
Big Data Congress to unikalne wydarzenie, które stwarza możliwość spotkania ludzi, zajmujących się tak specyficzną częścią działalności jak Big Data. W normalnej codziennej działalności jest mało okazji na wymianę doświadczeń z ekspertami, a tutaj takich ekspertów nie brakuje.