11 grudnia 2018 r. odbyło się Posiedzenie Rady Programowej 10. edycji AI & Big Data Congress. W tym sezonie duetem dla tego Kongresu będzie Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech, dzięki czemu z większym naciskiem niż w poprzednich edycjach, debaty będą poruszać kwestię relacji sztucznej inteligencji z przemysłem.

Nad kierunkiem, w którym podąży wiosenna agenda AI & Big Data Congress czuwał Tomasz Motyl, Przewodniczący Rady Programowej wraz z kluczowymi ekspertami z zakresu wdrożeń nowoczesnych innowacji w biznesie. Dzięki merytorycznym, żywym dyskusjom zostało wyłonione kilka kwestii, które powinny być poruszone w ramach kongresu. Polska Chmura Krajowa to z pewnością projekt o którym nie można nie wspomnieć. Zdalne przetwarzanie danych, prowadzenie usług czy serwisów to przyszłość, o której będzie traktować nie jedna debata AI & Big Data Congress. Polem do dyskusji jest również określenie kompetencji, które trzeba posiadać, aby zajmować w firmie stanowisko odpowiedzialne za wdrażanie rozwiązań korzystających z AI. Po ich zdefiniowaniu, pozostaje jeszcze kwestia ustalenia, gdzie takich osób szukać? Czy uczelnie wyższe są odpowiedzią na te pytanie? Trendy i wizja dalekiej przyszłości to także obowiązkowy punkt w agendzie wydarzenia, które pochyla się nad skutkami automatyzacji biznesu. Stwarza to platformę do odważnych hipotez na temat zbierania informacji o obywatelach, dylemacie humanocentrymu vs. praw sztucznej inteligencji czy też kwestii etyki związanej z osobowością AI. Prócz futurystycznych rozważań, nie zabraknie przykładów już istniejących nowoczesnych rozwiązań m.in.: wykorzystanie AI do rekrutacji pracowników, przy wycenie szkody pojazdu czy wykrywania korków na drodze. AI & Big Data Congress to również przestrzeń dla startupów, które poprzez prezentację swoich projektów, wskażą kierunek w jakim rozwija się rynek. Jednym z nich z całą pewnością jest marketing. Korzystając coraz częściej z pomocy firm technologicznych, zmienia on myślenie o współczesnej reklamie, która coraz częściej staje się nowoczesną, spersonalizowaną komunikacją.

Dużym sukcesem okazała się formuła round tables, wprowadzona do jesiennej agendy AI & Big Data Congress. Decyzją uczestników poprzedniej edycji oraz członków Rady Programowej, merytoryczne rozmowy przy okrągłych stołach będą miały swoją kontynuację w sezonie wiosennym. A jakie tematy rozstaną przy nich poruszone? O tym i o wielu innych istotnych kwestiach traktować będzie agenda 10. edycji AI & BIg Data Congress, która w całości zostanie przedstawiona już niebawem.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z posiedzenia Rady Programowej.