W dniu 12 czerwca 2018 r. w Restauracji „Strefa” odbyło się posiedzenie Rady Programowej IX edycji AI & Big Data Congress. Nad zakresem merytorycznym jesiennej edycji wydarzenia debatowało grono ekspertów z kluczowych polskich firm. Kierunek rozmów nad agendą wydarzenia wyznaczali Tomasz Motyl, Przewodniczący Rady Programowej oraz prof. dr hab. Witold Abramowicz, Honorowy Przewodniczący Rady Programowej, Kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Jednogłośnie postanowiono, że nadchodząca edycja będzie skupiała się na praktycznym zastosowaniu inteligentnych technologii w biznesie. Podczas use case’ów zostaną przedstawione  wdrożenia AI oraz rozwiązania gromadzenia i analizy dużych zbiorów danych w różnych sektorach gospodarki. Podane przykłady nie będą się ograniczać tylko do Polski. Podczas Kongresu prelegenci pochylą się również nad zdefiniowaniem Artificial Intelligence i rozróżnieniem tego terminu od robotyzacji. Nie zabraknie też wciąż aktualnych rozważań na temat m.in. Deep Learning, sieci neuronowych, inwestycji w analizę danych i Machine Learning. Podczas żywej dyskusji członków Rady Programowej pojawiło się hasło człowiek-technologia–nowy marketing, które wymaga rozwinięcia i z pewnością zostanie uwzględnione w agendzie, która w całości zostanie przedstawiona już niebawem.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z posiedzenia Rady Programowej.