Program VIII edycji Big Data & AI Congress

Dzień I – 18 kwietnia 2018

Część wspólna dla Big Data & AI Congress oraz SecureTech Congress

Big Data & AI Congress
– trendy na rynku i efektywne wykorzystanie w biznesie

 • Wykorzystanie AI w cyberbezpieczeństwie – na jakim etapie rozwoju jesteśmy oraz jakie trendy panują w budowaniu inteligentnych zabezpieczeń?
  • Algorytm Machine Learning - w jaki sposób obniżyć poziom szumu/FP w SOC
  • Możliwości efektywnego wykorzystania Machine Learning oraz Sztucznej Inteligencji w kreowaniu nowoczesnych zautomatyzowanych systemów zabezpieczeń
 • Nowoczesna technologia kognitywna, jako pomoc w walce z cyberprzestępcami– efektywność SIEM III generacji i ochrona BIG DATA
 • Wymagający konsument pokolenia Z – jak spożytkować spersonalizowane dane o użytkowniku i jak go zabezpieczyć?

9:00 - 9:30 Rejestracja


9:30 - 9:45 Uroczyste Otwarcie Kongresu


9:45 - 10:00 Wystąpienie Gościa Honorowego


10:00 - 10:30 Wystąpienie Gościa Specjalnego


10:30 - 11:50 Debata


11:50 – 12:30 Przerwa networkingowa

Big Data & AI Congress

Czym jest AI i Machine Learning? Tajniki mechanizmów i narzędzi

 • Czym jest ML, AI i na czym opiera się ich działanie? Zagadka sieci neuronowych
 • Zmiany, zmiany, zmiany – jak było kiedyś, jak jest dziś
 • Czy każdy z nas ma możliwości stworzyć własne narzędzia?
 • Zależności łączące IoT, big data, ML, AI
 • Znane i nieznane limity zastosowania
 • Jak nie zginąć w zalewie danych

12:30 – 12:45 Prezentacja wprowadzająca


12:45 – 13:00 Use case

Interfejs głosowy - zastosowania w marketingu

13:00 – 13:15 Use case

CRM Enrichment, czyli jak w praktyce wykorzystać dane zewnętrzne do wzbogacania systemów CRM? Case studies dla klienta z branży finansowej

13:15 – 14:00 Debata

Korzyści analizy big data i zastosowania AI okiem klienta

Panel złożony z FireChatów/use casów

14:00 – 14:15 Use case

Roboadvising: Strategiczne obszary robotyzacji w bankowości

14:15 – 14:30 Use case

Multichanneling – jak za pomocą nawigacji ścieżek zakupowych klienta połączyć świat digital i offline

14:30 – 14:45 Use case

IoT – skarbnica pozyskiwania danych

14:45 – 15:00 Use case

Wykorzystanie big data i AI na przykładzie sieci handlowej

15:00 – 15:15 Use case

Right point, czyli badanie ile trzeba zobaczyć reklamy, aby była skuteczna

15:15 – 15:30 Use case

Integracja danych oraz machine learning w marketingu

15:30 – 16:30 Lunch

Dzień II – 19 kwietnia 2018

9:00 - 9:30 Rejestracja i poranna kawa

Wymagania formalno-prawne dyrektywy RODO i PSD2 w poszczególnych sektorach – praktyczne podejście

 • Obowiązki nakładane przez regulacje w poszczególnych sektorach
 • Profilowanie w kontekście RODO
 • Wpływ na omnichanel, programy lojalnościowe
 • Konsekwencje braku spełnienia wymogów prawnych
 • Jednolity plik kontrolny

9:30 – 9:45 Prezentacja wprowadzająca


9:45 – 10:30 Debata

Sukces dzięki inwestycjom w analizę danych – korzyści z big data i AI dla firm

Panel złożony z FireChatów/use casów

10:30 – 10:45 Use case

Przykład zastosowania big data, AI na podstawie serwisu internetowego

10:45 – 11:00 Use case

Przykład zastosowania big data, AI na podstawie aplikacji mobilnej

11:00 – 11:15 Use case

Korzyści zastosowania chmury

11:15 – 11:30 Use case

Zastosowanie big data i AI na przykładzie handlu detalicznego/e-commerce

11:30 – 11:45 Use case

Ocena wiarygodności klienta w oparciu o modele predykcyjne

11:45 – 12:00 Use case

Jak za pomocą big data zbudować efektywne i nowoczesne centrum logistyczne

12:00 – 12:30 Przerwa networkingowa

Ochrona danych w cyberświecie

 • Wykorzystanie baz danych do cyber ochrony
 • Zarządzanie tożsamością w erze Internetu
 • Internetowe fraudy – problem blokowania stron
 • Konsekwencje wypływu danych

12:30 – 12:45 Use case

Rola PR firmy w wyniku wypływu danych

12:45 – 13:00 Use case


13:00 – 13:45 Debata


13:45 – 14:00 Prezentacja podsumowująca blok


Przyszłość AI i Machine Learning

 • Wpływ automatyzacji i robotyzacji na rynek pracy i produkcję
 • Przegląd nowych rozwiązań
 • Luka kompetencyjna „rynku big data i AI” – jak zorganizować zespoły zajmujące się analityką big data? Jak zarządzać unikalnymi kompetencjami? Jakie są główne ograniczenia i wąskie gardła?
 • Etyka AI w kontekście rozwoju autonomicznych agentów, samochodów…
 • Opodatkowanie robotów, bezwarunkowy dochód podstawowy

14:00 – 14:15 Prezentacja wprowadzająca

Deep Learning – perspektywy uczenia przez wzmocnienie w świetle różnych gałęzi przemysłu i tworzenie innowacji

14:15 – 14:30 Use case

Zmiana zarządzania kadrami w obliczu nowych technologii

14:30 – 14:45 Use case

Biznesowe zastosowanie VR oraz przyszłość technologii

14:45 – 15:30 Debata


15:30 – 16:30 Lunch

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w agendzie.
Data aktualizacji: 19.02.2018 r.