Dzień I – 17 października 2017

Część wspólna dla BIG DATA & AI : THINK BIG CONGRESS  oraz  SecureTech Congress

9:00 - 9:30 Uroczyste otwarcie Kongresów


9:30 - 10:40 Case study


„Cyberpark Enigma” – przyszłość cyfrowa w biznesie w kontekście General Data Protection Regulation


10:40 - 11:55 Debata

 • Europejska dyrektywa i krajowe wdrożenia – biznes w nowych realiach.
 • Administracja i biznes – współpraca w zakresie wypracowania strategii implementacji dyrektywy.
 • Jak przeorganizować procesy biznesowe w organizacji (aspekt technologiczny i ludzki).
 • Kara finansowa to nie wszystko. Jak utrata wizerunku przekłada się na dalsze straty?

11:55 – 12:30 1:1 FireChat


12:30 – 13:00 Przerwa Networking’owa


BIG DATA & AI : THINK BIG CONGRESS


13:00 – 13:20 Case study


Rewolucja technologiczna w biznesie. Zastosowanie Big Data i Sztucznej Inteligencji a rola człowieka.


13:20 - 14:30 Debata

 • Sztuczna inteligencja, jako wiodący czynnik decydujący o przewadze konkurencyjnej. Robot zastąpi pracownika czy będzie z nim pracował ramię w ramię? Czy należy obawiać się rewolucji na rynku pracownika?
 • Sztuczna inteligencja, jako pracownik – jak przygotować swoją firmę i zasoby na „współpracę” z sztucznym mózgiem?
 • Realne koszty wdrożenia robotów w przedsiębiorstwie – w które działy funkcjonowania firmy warto zainwestować aby koszty nie przekroczyły zysków?
 • Odpowiedzialność AI – robotka, maszyny i systemy vs. Podatki, przepisy prawe – kto powinien ponosić odpowiedzialność za funkcjonowanie AI – twórca, menager a może ona sama?

14:30 - 14:50 Case study


Od Big Data po AI – od czego zacząć?


14:50 - 15:50 Debata

 • Budowa systemów hiperkonwergentnych – jak płynnie przeprowadzić biznes z tradycyjnych do nowoczesnych rozwiązań?
 • Czy sukces wdrożeń tkwi jedynie w odpowiedniej architekturze IT? Gdzie jeszcze upatrywać wyzwań?
 • Zyski vs. Koszty – kontrola kosztów transformacji IT przy tworzeniu centrów danych.
 • Budowa rozwiązań AI od podstaw – czy sukces na tym polu odniesie jedynie biznes działający dotychczas na rozwiązaniach Big Data?

15:50 - 17:00 Lunch

Dzień II – 18 października 2017

BIG DATA & AI : THINK BIG CONGRESS

9:00 - 9:20 Rozpoczęcie II Dnia Kongresu


9:20 - 9:40 Case study


Sztuczna inteligencja jako open source, a budowa własnych rozwiązań – na co zwrócić uwagę?


9:40 - 10:50 Debata

 • Czy dostępne bezpłatne rozwiązania znajdą zastosowania, jako baza do budowy własnych rozwiązań w biznesie czy stanowią jedynie zabawkę edukacyjną dla uczniów?
 • Trening sztucznej inteligencji i zasilanie danymi – w jakim stopniu dla małych i średnich firm korzystna jest współpraca z dużym rynkowym podmiotem a w jakim zakup danych?
 • Jakie obszary oferują w najbliższym czasie największy potencjał dla komercyjnych zastosowań AI? Jakie warunki muszą być spełnione po stronie dostawców (i odbiorców) rozwiązań, aby zrealizować ten potencjał?
 • Czy infrastruktura hiperkonwergentna oznacza początek końca publicznej chmury?

10:50 – 11:10 Case study


11:10 – 11:30 Case study


Koegzystencja maszyn i ludzi w bankowości detalicznej i inwestycyjnej.


11:30 - 12:40 Debata

 • Konstrukcja portfeli inwestycyjnych – jak algorytmy wpłyną na poprawę określania profilu ryzyka, płynności i zarządzania aktywami?
 • Systemy wsparcia decyzji klienta – czy udostępnienie superinteligentnych rozwiązań do użytku publicznego poprawi czy zepsuje rynek?
 • Zabezpieczenie organizacji od odpowiedzialności prawnej / finansowej – czy intnieje „wyjście awaryjne” dla niekorzystnych decyzji / działań podjętych przez algorytmy?
 • Wprowadzanie rozwiązań w sprzedażowych – czy chatboty mogą stanowić samodzielne narzędzie czy jednak część mechanizmów platform marketing automation?
 • Jak koordynować, sprawdzać i zasilać wiedzą „sztucznego” sprzedawcę? Czy wymagany jest nadzór człowieka?

12:40 - 13:10 Przerwa Networking’owa


13:10 - 14:30 Case study


14:30 - 14:50 Case study


Więcej, szybciej, skuteczniej - sztuczna inteligencja w handlu


14:50 - 15:50 Debata

 • Sztuczna inteligencja na zakupach – jak przekuć technologię w realne zyski?
 • Analizy zachowań klienckich – w jakich sposób mogą pomóc w optymalizacji oferty i lepszym zrozumieniu konsumenta?
 • Internet of Eyes – na co pozwoli rozpoznawanie marek, emocji, twarzy, zachowania?
 • Konwergencja handlu tradycyjnego i e-commerce – w jaki sposób połączenie AI ze światem IoT i Big Data redefiniuje interakcję z konsumentem
 • Efektywne i etyczne wykorzystanie AI – neuromarketing, reklama in-image i inne sposoby prezentacji oferty

15:50-17:00 Lunch