Program 11. edycji AI & Big Data Congress

Część wspólna konferencji AI & Big Data Congress oraz Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech.


9:00 - 9:30 Rejestracja


9:30 - 10:00 Oficjalne otwarcie kongresów.

Wystąpienie Przewodniczących Rad Programowych AI & Big Data Congress oraz Forum Nowoczesnej Produkcji.IndustryTech

10:00 - 10:15 Wystąpienie Gościa Honorowego


10:15 - 10:30 Gdzie zaczyna się zmiana technologiczna?

Keynote speech

10:30 - 10:45 Jak na nowo zdefiniować industry 4.0?

Keynote speech

10:45 - 11:25 Nowoczesne przedsiębiorstwo – redefinicja z perspektywy ciągłych zmian

Debata
 • Czy dzisiaj nowoczesne przedsiębiorstwo, to przedsiębiorstwo oparte o technologie? Jakie są inne ważne elementy?
 • Jak uchronić przedsiębiorstwo przed wpływem nagłych zmian geopolitycznych?
 • Skutki uboczne wdrażania nowych technologii – automatyzacja zakładów w małych ośrodkach miejskich i wiejskich
 • Jak powinny zmieniać się formy i modele zarządzania?
 • Wielowymiarowy aspekt budowania zaufania do przedsiębiorstwa – B2B, B2C, rynek pracy
 • W jaki sposób komunikować zmianę wśród pracowników?
 • Zmiany w poszukiwanych kompetencjach pracowniczych z perspektywy ostatnich lat i najbliższej przyszłości

11:25 - 12:00 5G – praktyczne wykorzystanie w kontekście przyszłej transformacji organizacji

Debata
 • Innowacyjne podejście do danych w oparciu o nowe rozwiązania
 • Jak idea przemysłu 4.0 i zarządzanie big data będą wpływały w kolejnych latach na rozwój biznesu?
 • Wykorzystanie sieci mobilnej w produkcji
 • Mobilne monitorowanie fabryki
 • Nowe możliwości RPA
 • Jak zwiększyć funkcjonalność Przemysłowego IoT dzięki właściwemu użyciu Big Data?

12:00 - 13:00 Let’s network! Przerwa kawowa


13:00 - 15:00 Formuła Round Tables

W odróżnieniu od klasycznej organizacji umożliwia interakcję między uczestnikami, stwarza możliwość wymiany myśli i doświadczeń. Każdemu stolikowi przewodniczy gospodarz będący ekspertem w danej dziedzinie. Przy każdym ze stołów następuje pogłębiona dyskusja na bieżące tematy. To idea, która wprowadza dynamizm, możliwość integracji i networkingu między uczestnikami. Blok podzielony jest na dwie 55—minutowe rundy. Uczestnicy wybierają w każdej rundzie jeden ze stołów tematycznych. Po upływie czasu następuje wymiana uczestników.
Udział w sesji wymaga wcześniejszego zapisu do stołów.

13:00 - 13:55 Pierwsza runda dyskusji


13:55 - 14:05 Zmiana uczestników przy stołach


14:05 - 15:00 Druga runda dyskusji


15:00 Lunch

AI & Big Data Congress


9:00 - 9:30 Rejestracja


9:45 - 10:45 Business Transformation – podejście crossektorowe

Część I: Sesja use casów
 • Skąd wzięła się potrzeba transformacji?
 • Jaki był jej cel? Co wdrożyliśmy ?
 • Co się zmieniło? Jakie korzyści udało się osiągnąć ?
9:45 — 10:00 Case I
10:00 — 10:15 Case II
10:15 — 10:30 Case III
10:30 — 10:45 Case IV
Część II: 11:00 – 11:30 Debata podsumowująca
 • Jak dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji stać się rynkowym liderem?
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o dane
 • Skuteczne Data governance w erze wielkich zbiorów danych
 • W jaki sposób efektywnie robotyzować procesy biznesowe ?

11:30 - 12:15 Let’s network! Przerwa kawowa


12:15 - 13:45 Customer analytics & AI Marketing w strategii B2C

Częsć 1: 12:15 — 13:00 Jak marki B2C wykorzystują technologię w interakcji z klientem - practitcal use cases 12:15 — 12:30 Case I
12:30 — 12:45 Case II
12:45 — 13:00 Case III
Część 2: 13:00 – 14:00 Debata
 • Wykorzystanie AI do personalizacji komunikacji do klienta
 • Jak wykorzystać w pełni potencjał klientów za pomocą omnichannel i AI?
 • AI w reklamie. Czy powstaną reklamy idealne? - machine learning w reklamach, ryzyko bańki preferencyjnej, etyczne wątpliwości dotyczące idealnego dopasowania produktów, usług
 • Wiedza domenowa wspierana big data kluczem do sukcesu
 • Synergia Big Data i Machine Learning w zrozumieniu potrzeb klienta - mity i pułapki
 • Segmentacja behawioralna w celu realnej monetyzacji

14:00-15:00 Bezpieczeństwo i prywatność

14:00 – 14:15 Case study: Propozycja wystąpienia dotyczącego koncepcji wojsk obrony cyberprzestrzeni/ Narodowe centrum bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
14:15 – 15:00 Debata
 • Predictive security – przewidywanie zagrożeń
 • Mechanizmy analizy behawioralnej – wykrywanie podejrzanych zachowań w sieci
 • Kto jest właścicielem danych osób prywatnych ?
 • Sankcje RODO a wielokrotne wykorzystywanie danych
 • European AI Alliance
 • Etyczność analiz, jak uniknąć niechcianych sposobów wykorzystania danych
 • Regulacje zapewniające bezpieczeństwo jednocześnie nie hamujące rozwoju technologii

15:00 Lunch

*Udział w trakcie potwierdzania
** Aktualizacja z dnia 14.07.2019r. Organizator zastrzega prawo do zmian w agendzie.