Czym jest Artificial Intelligence & Big Data Congress?


Analiza Wielkich Wolumenów Danych (Big Data) u schyłku XX wieku, przeniosła biznes w nowy, innowacyjny wymiar. Nową rewolucję stanowi uczenie maszynowe a także sztuczna inteligencja. Informacja niezmiennie stanowi podstawowy i kluczowy zasób gwarantujący funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa. Wykorzystanie danych poprzez zastosowanie sztucznej inteligencji jest wyzwaniem, ale także szansą na wykorzystanie wielu danych, które są generowane i pozyskiwane w czasie rzeczywistym, zarówno przez biznes jak i poprzez społeczeństwo.

Artificial Intelligence & BIG DATA jest odpowiedzią na nową rewolucję technologiczną w biznesie. Pozyskiwanie i wykorzystywanie danych w czasie rzeczywistym, komunikowanie się urządzeń różnego typu, machine learning i przede wszystkim zastosowanie sztucznej inteligencji stanowi najważniejsze know how współczesnego biznesu.

Wydarzenie stanowi unikalne, prestiżowe i ugruntowane na rynku spotkanie najważniejszych przedstawicieli każdego sektora biznesu, administracji rządowej i samorządowej, mediów i nauki. Tworzy zarazem unikalną możliwość konfrontowania i wymiany doświadczeń z ekspertami zajmującymi się tą specyficzną i niezwykle rozwojową częścią działalności nie tylko w obszarze Big Data & AI, ale także krajowego i międzynarodowego rynku, praktycznego wykorzystania technologii i rozwiązań. To strategiczne spotkanie już na stałe wpisało się w biznesowe kalendarze, gromadząc najważniejszych przedstawicieli reprezentujących obszar pomysłu, wiedzy i technologii największych firm krajowych i globalnych wszystkich sektorów biznesu. Jest także doskonałą okazją do nawiązania i zacieśnienia relacji biznesowych dla wszystkich liderów, którzy chcą wyznaczać kierunki rozwoju.

Gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego Wydarzenia jest Rada Programowa działająca pod przewodnictwem Pana Tomasz Motyla. W jej skład wchodzą prezesi największych spółek ze strategicznych branż, szukających dodatkowych przewag kompetencyjnych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Poruszane podczas Kongresu tematy skupiają się na biznesowym wykorzystaniu danych o klientach w celu dostosowania jak najlepszej oferty; ujmują problematykę wykorzystania nowych możliwości oraz związanych z nimi szans i zagrożeń. W ramach dyskusji zostaną zaprezentowane praktyczne studia przypadku, analizy po wdrożeniowe, omówione skuteczne strategie, wdrożenia i benchmarki. Dzięki interdyscyplinarności poruszanych tematów, zarekomendowane w dyskusjach rozwiązania mogą być z powodzeniem wdrożone w wielu przedsiębiorstwach, instytucji oraz codziennym funkcjonowaniu miast i społeczeństwa.

Rada Programowa


Tomasz Motyl
Przewodniczący Rady Programowej
Guillaume de Colonges
Dyrektor Generalny, Carrefour Polska, CEO na Europę Północną i Wschodnią, Dyrektor Operacyjny Carrefour w Belgii
Piotr Prajsnar
CEO, Cloud Technologies
Artur Waliszewski
Regional Business Director CEE, Google
Renata Juszkiewicz
Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji
Aleksandra Przegalińska-Skierkowska
Adiunkt, Akademia Leona Koźmińskiego, Badaczka w Center For Collective Intelligence w MIT w Bostonie
Arkadiusz Seredyn
Wiceprezes Zarządu, CCO, Synerise
Krzysztof Bajołek
Założyciel, Answear.com

Relacje z IX edycji AI & Big Data Congress


Gotowy na udział w największym wydarzeniu w Polsce poświęconym tematyce
Sztucznej Inteligencji oraz Big Data ?

Partnerzy

poprzedniej edycji