Relacje z 11. edycji AI & Big Data Congress


Czym jest Artificial Intelligence & Big Data Congress?


Analiza Wielkich Wolumenów Danych (Big Data) u schyłku XX wieku, przeniosła biznes w nowy, innowacyjny wymiar. Nową rewolucję stanowi uczenie maszynowe a także sztuczna inteligencja. Informacja niezmiennie stanowi podstawowy i kluczowy zasób gwarantujący funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa. Wykorzystanie danych poprzez zastosowanie sztucznej inteligencji jest wyzwaniem, ale także szansą na wykorzystanie wielu danych, które są generowane i pozyskiwane w czasie rzeczywistym, zarówno przez biznes jak i poprzez społeczeństwo.

Artificial Intelligence & BIG DATA jest odpowiedzią na nową rewolucję technologiczną w biznesie. Pozyskiwanie i wykorzystywanie danych w czasie rzeczywistym, komunikowanie się urządzeń różnego typu, machine learning i przede wszystkim zastosowanie sztucznej inteligencji stanowi najważniejsze know how współczesnego biznesu.

Wydarzenie stanowi unikalne, prestiżowe i ugruntowane na rynku spotkanie najważniejszych przedstawicieli każdego sektora biznesu, administracji rządowej i samorządowej, mediów i nauki. Tworzy zarazem unikalną możliwość konfrontowania i wymiany doświadczeń z ekspertami zajmującymi się tą specyficzną i niezwykle rozwojową częścią działalności nie tylko w obszarze Big Data & AI, ale także krajowego i międzynarodowego rynku, praktycznego wykorzystania technologii i rozwiązań. To strategiczne spotkanie już na stałe wpisało się w biznesowe kalendarze, gromadząc najważniejszych przedstawicieli reprezentujących obszar pomysłu, wiedzy i technologii największych firm krajowych i globalnych wszystkich sektorów biznesu. Jest także doskonałą okazją do nawiązania i zacieśnienia relacji biznesowych dla wszystkich liderów, którzy chcą wyznaczać kierunki rozwoju.

Gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego Wydarzenia jest Rada Programowa działająca pod przewodnictwem Pana Tomasz Motyla. W jej skład wchodzą prezesi największych spółek ze strategicznych branż, szukających dodatkowych przewag kompetencyjnych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Poruszane podczas Kongresu tematy skupiają się na biznesowym wykorzystaniu danych o klientach w celu dostosowania jak najlepszej oferty; ujmują problematykę wykorzystania nowych możliwości oraz związanych z nimi szans i zagrożeń. W ramach dyskusji zostaną zaprezentowane praktyczne studia przypadku, analizy po wdrożeniowe, omówione skuteczne strategie, wdrożenia i benchmarki. Dzięki interdyscyplinarności poruszanych tematów, zarekomendowane w dyskusjach rozwiązania mogą być z powodzeniem wdrożone w wielu przedsiębiorstwach, instytucji oraz codziennym funkcjonowaniu miast i społeczeństwa.

Rada Programowa


Tomasz Motyl
Przewodniczący Rady Programowej
Prof. dr hab. Witold Abramowicz
Honorowy Przewodniczący Rady Programowej, Head of the PhD Program Data Science for Business and Administration, Kierownik Katedry, Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Piotr Prajsnar
CEO, Cloud Technologies
Artur Waliszewski
Regional Business Director CEE, Google
Renata Juszkiewicz
Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji
Aleksandra Przegalińska-Skierkowska
Adiunkt, Akademia Leona Koźmińskiego, Badaczka w Center For Collective Intelligence w MIT w Bostonie
Arkadiusz Seredyn
Wiceprezes Zarządu, CCO, Synerise
Krzysztof Bajołek
Założyciel, Answear.com

Gotowy na udział w największym wydarzeniu w Polsce poświęconym tematyce
AI oraz Big Data ?

Partnerzy

poprzedniej edycji